SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC NHỔ RĂNG KHÔN

SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC NHỔ RĂNG KHÔN

Răng số 8 là răng mọc sau cùng trên cùng hàm nên thường gây ra rất nhiều các phiền toái như gây chen chúc răng, gây sâu/ hỏng răng số 7, mọc ngầm làm đau, sưng ảnh hưởng đến cuộc sống. Do đó, răng số 8 luôn được các bác sĩ chỉ định. Điều này …